Ebrahim Isaacs

ibbebeskuren

 

 

 

 

 

 

Musikern, författaren och uppfinnaren Ibbe Isaacs vikarierade som lärare i matte men hade svårt att motivera eleverna och göra lektionerna roliga med den traditionella läroboken. Så han hittade på egna tal som fick eleverna att lyssna. De flesta av talen är hämtade ur verkligheten och upplägget är detsamma som i en vanlig mattebok. Rektorn nådde till slut kännedom om hur han förändrat undervisningen och Ibbe fick sparken. Vännen Joel Uhr slogs av tanken på att nå ut till en större publik och tillsammans utformade och skrev de samman alla tal till en produkt: Matematik för vuxna med särskilda behov. När Olle Ljungström sedan illustrerade talen var succén ett faktum.