Jessica Pleur

Jessica Pleur (-85) är en Stockholmsbaserad riterska och skribent. Hon skriver även
skönlitterärt och poesi. Hennes debutroman ”Thrillerliv” gavs ut 2013. Hon utgör ena halvan
av bokpodden Litteräris.

Jessicas skapelser är färgstarka och maximalistiska i naiv stil och uppehåller sig ofta vid
teman som att vara weird – men kanske inte så weird som ens skalle vill få en att tro – och
att man borde prestera betydligt mindre än vad man tror att man måste.