Englund/Villfarelser

Englund/Villfarelser är samarbetet mellan fotografen Per Englund och Mathias Leclér, Villfarelser.

Döden och mörkret är ständigt närvarande när Per Englunds grafiska bilder, sprängfyllda av existentiell svärta, möter Mathias Leclérs korthuggna meningar av vansinnet som grundar sig i att levnaden hela tiden rör sig oundvikligt mot döden, och med den.
”Humor med jävligt mycket allvar” är Villfarelsers paroll. Här kanske den borde omformuleras till ”Allvar med droppar av svart­aste humor”.
För vad kan vi göra förutom att skratta åt skiten.

Denna oheliga allians har resulterat i verket ”Ingen Panik Ångest” och ett flertal utställningar är redan inbokade.