Ingen Panik Ångest

”Att leva är en form av galenskap som döden skapar. Leve de döda för i dem lever vi.” Citatet kommer från Clarice Lispectors ”Blåsa Liv” och ringar in verket ”Ingen Panik Ångest”. För döden och mörkret är ständigt närvarande när Per Englunds grafiska bilder, sprängfyllda av existentiell svärta, möter Mathias Leclérs korthuggna meningar av vansinnet som grundar sig i att levnaden hela tiden rör sig oundvikligt mot döden, och med den.
”Humor med jävligt mycket allvar” är Villfarelsers paroll. Här kanske den borde omformuleras till ”Allvar med droppar av svart­aste humor”.
För vad kan vi göra förutom att skratta åt skiten.
”Det är synd om människorna. Men det är fan rätt åt oss.” är Leclérs parafras på Strindbergs repetitiva citat.
Det är synd om oss men i den paniska ångesten gömmer sig alla delar av det som vi hyllar, älskar och kallar livet: sorgen, glädjen, saknaden av de vi förlorat, politi­ken, religionen: liv, död och skratt i en smärtsam och
fantastisk blandning. Alla dessa element lever i Englunds bilder och i Leclérs ord. Mötet dem emellan är magi.


Englunds fotografi rör sig ofta i skuggorna av sam­hället: med ömhet fångar han stadens brus och tystnad, tända
eldar, euforisk berusning, tung bakfylla, tomma tunnel­banor, men också ögonblick av ren skönhet och humor.
Jesus som tappat sin hand eller en äldre man, ensam och stilla på en parkbänk. När Leclér sätter ord på dem vrålar Jesus: ”Satan, var är min hand” och under den gamla mannen står det: ”I skärseldens kapprum”. I både bild och text finns humorn och mörkret. Livet och döden. När vi balanserar på denna skärsegg uppstår konsten och i konsten blåser Englund/Villfarelser liv i det som är för smärtsamt för att beröras, och de gör det med ett leende och smekande hand.

Ingen Panik Ångest: ISBN: 9789198438024