Pressbilder

Här finns några bilder av aktuella författare och böcker. Om annat bildmaterial önskas: kontakt