lektörstjänster m.m.

Placenta är ett traditionellt bokförlag men vi erbjuder även förlagstjänster till privatpersoner som företag.
Vi har erfarna redaktörer som är utbildade inom litteraturvetenskap, förlags- och bokmarknadskunskap, kreativt skrivande och grafisk design samt har mångårig erfarenhet av bokbranschen.

Vi erbjuder:

Lektörsläsning

Korrekturläsning och Språkgranskning

Formgivning

Författarskola